Vad är egentligen dagen efter piller? Hur fungera dom? Detta ska vi besvara i denna artikel.

Så här fungera ett dagen efter piller

Du kan ta dessa upp till 72 timmar efter samlag för att förhindra en graviditet. Det rekommenderas att dessa bara ska användas i nödfall, inte som preventivmedels ersättning. Med andra ord, upp till tre dagar efteråt kan du ta pillret. Bra när man in stundens hetta inte har tid eller tillgång till konventionella preventivmedel, eller om man missat sitt p-piller till exempel.

Dagen efter piller

Dagen efter piller kallas också för akut piller. Detta för att trycka på att de bara ska tas i nödfall. Det finns även ett starkare piller som kan tas hos barnmorska upp till fem dagar efter oskyddat samlag.

Du kan köpa akut piller receptfritt på apoteket eller så kan du få ett kostnadsfritt hos en ungdomsmottagningen, på mödravårdscentralen eller studentmottagningen.

Är du orolig för oönskad graviditet är det mycket viktigt att hitta ett hållbart preventivmedel som kan ge ett bra skydd. Det är även viktigt att vara medveten om att ett dagen efter-piller inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Dagen efter piller kan ha biverkningar. Till exempel kvinnor som har nedsatt leverfunktion bör undvika att ta ett dagen efter-piller. Andra exempel är magsjukdomar, där kroppens möjlighet att ta upp läkemedel minskar. Typfall är Crohns sjukdom. Även om du har haft äggledarinflammation eller utomkvedshavandeskap ska du även då undvika dagen efter piller.

Vill du vara helt säker, så gör du en graviditetstest cirka 4 veckor efter det att du har tagit ett akut piller.

Skulle du få problem med mensen, eller om mensen är mer än fem dagar sen bör du testa dig. Ett dagen-efter-piller fungerar nämligen inte om du redan haft ägglossning den månaden och blivit gravid. Det är alltså inte ett abortpiller.

Prata igenom med din gynekolog vid nästan möte om du kan ta sådana piller. Det är bra att vara väl förberedd. Och du slipper oroa dig över detta om det skulle inträffa en situation då ett dagen efter piller skulle behövas. Vid sällan användning fungerar dom utmärkt och undviker oönskade graviditeter på ett enkelt sätt.